Bizalom - Barátság- Bátorság - Becsület - Békesség - Biztonság - Boldogság

Rólunk

Csoportunk célja egy ökofalu és a benne élő önfenntartó, kulturális közösség létrehozása, működtetése. Fontosnak tartjuk a hit, a hagyomány, a szabadság, a béke és ezek által a szeretet jelenlétét közösségünkben. Bízunk abban, hogy segíthetünk az embereknek visszatalálni a természethez, a művészet és hagyomány értékeihez. A mai társadalmi rendszer a vesztébe rohan. Nem kívánunk vele tartani. Ha az összeomlás bekövetkezik, túl szeretnénk élni. Nem titkolt célunk a fogyasztói társadalom kötelékeitől való megszabadulás. Ezért működésünk nem a "bio-ökodivat" kiszolgálását, népszerűsítését hivatott betölteni, sokkal inkább az elvonulás, lelki fejlődés lehetőségét egy biztonságos, zárt, ugyanakkor szabad közösségben. Tagjaink a "másképp gondolkozók" , ha úgy tetszik "kulturális kreatívok". Nem vagyunk titkos társaság, ugyanakkor működésünket bizalmasan kezeljük. Függetlenek vagyunk minden fajta vallási , politikai és katonai szervezettől és nem vagyunk jótékonysági vagy non-profit csoportosulás sem.

2010. ápr. 5.

Közös-Égi-Tulajdon

A közösség teljes jogú tagjának a belső és külső kör tagjai számítanak. Döntéseket együtt hozzák meg. Eldöntendő kérdésekben (amennyiben nem teljes az egyetértés) szavazást rendelnek el, amelyen a belső kör szavazata 2, míg a külső köré 1 voksot ér.
A közösségünkben a magántulajdon részleges felszámolására törekszünk. A föld, az ott lakók közös tulajdona, semmilyen esetben sem kezelhető magántulajdonként. Tulajdonlás szinten talán a Szentkorona-tan áll legközelebb elképzeléseinkhez, melynek lényege az ökofalura vetítve, hogy a föld, a közösség "szellemiségének"a tulajdona és nem a benn élő személyeké, így örök és sérthetetlen. A támogatások kizárólag a közösség érdekeire, költségeire fordíthatóak. Az állat és növényállomány, szerszámok valamint bármiféle bevétel a tagok közös tulajdonát képezi. A magántulajdon részleges felszámolására törekszünk. A mindennapi munkából mindenki képességei és szándéka szerint veszi ki a részét, az előre megbeszélt teendőket becsületesen elvégezzük. Az államilag elfogadott jogi szerződések fölött áll a közösségbe vetett bizalom és hit, a felmerülő problémákat belülről oldjuk meg, nem adunk lehetőséget törvényi úton történő pénzleszívásokra, követelésekre. Aki befektetést, szerződéseket, jogi bebiztosítást vár, rossz helyen kopogtat, itt minden az egymás iránti bizalomra épül, ezért is Bizalom Csoport a nevünk. Természetesen nem áll szándékunkban törvényen kívüli szervezetként működni, közösségünk törvényes működését, szükséges engedélyek megszerzését fontosnak tarjuk, hogy államilag ne legyünk sebezhetőek. Ugyanakkor a közösségen belüli jogi kötelezettségeket nem áll szándékunkban felállítani. Ezzel elejét vesszük mindenféle közösségen belüli visszaélésnek, még akkor is ha tudjuk, a tagjaink kizárólag tisztességes, jó emberek. Az együttélés kialakítására saját alkotmányt, jogrendet és szabályzatot hozunk létre, melynek neve a Bizalom Filozófiája. Ezt a belső tagok együtt alakítják ki, lefektetett szabályaink bizonyos szempontból szigorúbbak, mint a liberális demokráciában megszokottak, ugyanakkor sok esetben humanitáriusabbak is. Rugalmassága pedig biztosítja fejlődését és alkalmazkodását a közösség igényeihez. Nem lefektetett törvénykönyvről, sokkal inkább tudásunk és célunk forrásáról van itt szó, melyhez visszanyúlhatunk nehezebb pillanatainkban.   Iránymutató elvként létezésünk szellemi alapra helyezése szolgál mintaként, valamint a természetbe vettet feltétlen bizalom. Az ökofalu természeti kincsei, vize és földje közösségünk teste, míg tagjaink a lelke. A közösség földje öröklődik, ugyanakkor minden esetben az ökofalu oszthatatlan alapját képezi, melyet a tagjaink használnak, fejlesztenek, ugyanakkor eladni nem jogosultak. A generációk, tagok cserélődnek, de az ökofalu és a rajta élő közösség állandó. Ahogy a szabályzat bizonyos pontja is az. Ez a Bizalom Filozófiája nagy vonalakban.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése