Bizalom - Barátság- Bátorság - Becsület - Békesség - Biztonság - Boldogság

Rólunk

Csoportunk célja egy ökofalu és a benne élő önfenntartó, kulturális közösség létrehozása, működtetése. Fontosnak tartjuk a hit, a hagyomány, a szabadság, a béke és ezek által a szeretet jelenlétét közösségünkben. Bízunk abban, hogy segíthetünk az embereknek visszatalálni a természethez, a művészet és hagyomány értékeihez. A mai társadalmi rendszer a vesztébe rohan. Nem kívánunk vele tartani. Ha az összeomlás bekövetkezik, túl szeretnénk élni. Nem titkolt célunk a fogyasztói társadalom kötelékeitől való megszabadulás. Ezért működésünk nem a "bio-ökodivat" kiszolgálását, népszerűsítését hivatott betölteni, sokkal inkább az elvonulás, lelki fejlődés lehetőségét egy biztonságos, zárt, ugyanakkor szabad közösségben. Tagjaink a "másképp gondolkozók" , ha úgy tetszik "kulturális kreatívok". Nem vagyunk titkos társaság, ugyanakkor működésünket bizalmasan kezeljük. Függetlenek vagyunk minden fajta vallási , politikai és katonai szervezettől és nem vagyunk jótékonysági vagy non-profit csoportosulás sem.

2010. jún. 1.

Hagyomány és Hit választása!

A mai, legfőképpen városi ember sajnos nagy mértékben eltávolodott a természettől és vele együtt a hittől, hagyománytól. A tudomány világa lerombolta a természetfelettibe vetett hitet, a materialista és betegesen racionális oktatási rendszer és gondolkozás a lelket teljes mértékben a fizikai testbe kényszerítette, önző gépekké alakítva az embereket. Olyannyira, hogy az emberek nagy többsége számára a természetfeletti megtapasztalása kimerül a szexualitás hajszolásában és a tudatmódosító szerek (alkohol, kábítószer) használatában. Emellett a hitetlen, ateista vagy tudományos gondolkozás követőinek nem elég saját beszűkültségükből és lélektelenségükből adódó nyomorúságuk, de még a hinni akaró emberek reményeit is szeretnék módszeresen lerombolni. Aki manapság Istenről, hitről vagy megvilágosodásról beszél bolond, emberi és orvosi szempontból egyaránt. Ezzel párhuzamosan a modern tudomány kutatásai egyértelműen bizonyítják az energia és még finomabb rezgések létezését, és a metafizika végtelen lehetőségeinek csupán legelején tartunk. Természetesen ez már túl bonyolult téma a materialista nézetek követőinek, nekik a tudomány felfogható csúcsa megrekedt a 20.század végén és a mobiltelefonnál, autónál és televíziónál ki is merül. Ugyanakkor nem állítom, hogy a tudomány útján nem találhatjuk meg az Igazságot, de mire eljutunk odáig, a környezetünket és önmagunkat is a pusztulásba taszítjuk. Főleg, mert a tudomány jelenleg nem a környezet és az emberek érdekét védi, hanem bizonyos hatalmi, anyagi és katonai célokat szolgál. Ezt nem kell magyarázni, elég körbenézni a világban, megnézz néhány "ébresztő filmet" és láthatja, melyek azok a találmányok, amik az ipari forradalom óta megszülettek és milyen hatással voltak ezek a környezetünkre. És melyek azok a tudományos törekvések, amelyeket szőnyeg alá söpörtek és söpörnek napjainkig. A kinti káosz és pusztulás ugyanúgy az emberek belső világában is megtalálható, ugyanis az értelem (agy) és ösztönök (nemi szerv) hálójában vergődünk, megfeledkezünk létezésünk központjáról, az érzésekről (szív). A gondolatok és vágyak túlburjánzása következtében kihal belőlünk a szeretet. Így, mint egy hibás gépezet, értelmetlenül és üresen keringünk önmagunk körül. A szeretetbe és lélekbe vetet hit nélkül céltalan és istentelen életünk a semmibe rohan. Ezt a városban élő emberek tapasztalhatják meg igazán. "A téboly tombolva ünnepli önmagát, árad az önzés és nincsen előtte gát!". Ugyanakkor még azt a kevés hinni és reménykedni akaró embert is megosztják a különböző vallások dogmatikus és kizáró tanai. Ezért csoportunk fontosnak tartja a hit jelenlétét, ugyanakkor vallási szabadságot és függetlenséget hirdet. Semmilyen vallási vagy hitközösséghez sem áll szándékunkban csatlakozni, ugyanakkor támogatunk minden a szeretet és lélek vagy tudat létezésén alapuló gondolkozást és fontosnak tartjuk a hit jelenlétét közösségünkben. Sokunk az életet spirituális szemszögből közelíti meg, így a gyógynövények, a természetgyógyászat, a keleti vagy táltos gyógymódok, ezotéria, az energiák és rezgések világa sem áll tőlünk messze, természetesen nagy becsben tartjuk az eredeti keresztény tanításokat is.

A másik fontos terület a hagyományok, legfőképpen a magyar nép hagyományainak kérdése. Mindenesetre egy önfenntartó közösség létrehozása, már önmagában visszatérés őseink hagyományaihoz, tehát ez egy semmiképpen sem elhanyagolható kérdés. Ugyanakkor a létfenntartáson kívüli hagyományőrzés (kézművesség, lovaglás, íjászat, történelem) már megint az egyén szabad döntésén múlik. Közösségünk nagy része fontosnak tartja ezen dolgok jelenlétét, ugyanúgy, mint a szabad alkotást, és mindentől független művészetet is. A hagyományőrzésnek több célja is van, egy részről a magyar kultúra megőrzése, bemutatása, ápolása, más részről a tagok örömteli elfoglaltsága, kikapcsolódása, harmadszor pedig az önvédelem. Itt fontos megjegyezni, hogy ez a téma messze politikai, vallási vagy gondolkozás béli kérdések felett áll, bármennyire próbálják is ezt kisajátítani különböző pártok vagy érdekcsoportok. Ezért mi magunk is politikától és nézetektől függetlenül kezeljük ezt a kérdést. Az egyén véleményszabadsága természetesen más kérdés, de csoportunk nem fog kiszolgálni semmilyen politikai erőt, már azért sem, mert az általunk kitűzött függetlenség erősen szemben áll a többek között politika által kialakított, jelenlegi társadalmi rendszerrel és érdekeivel. Mindenesetre a médiának és politikai torzításoknak köszönhetően a köztudat a hagyomány és hagyományőrzés kérdését besorolja egy adott gondolkozás, felfogás, nézőpont mögé. Ez ellen szeretnénk mi fellépni, megcáfolva az általánosításokat. Ugyanakkor hangsúlyozni szeretném a szélsőségektől való mentességet és a szabadság egyetemességét, minden vallási, politikai vagy művészeti kérdésben. Legyen elég annyi, hogy a hagyományőrzés több szempontból is fontos számunkra.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése