Bizalom - Barátság- Bátorság - Becsület - Békesség - Biztonság - Boldogság

Rólunk

Csoportunk célja egy ökofalu és a benne élő önfenntartó, kulturális közösség létrehozása, működtetése. Fontosnak tartjuk a hit, a hagyomány, a szabadság, a béke és ezek által a szeretet jelenlétét közösségünkben. Bízunk abban, hogy segíthetünk az embereknek visszatalálni a természethez, a művészet és hagyomány értékeihez. A mai társadalmi rendszer a vesztébe rohan. Nem kívánunk vele tartani. Ha az összeomlás bekövetkezik, túl szeretnénk élni. Nem titkolt célunk a fogyasztói társadalom kötelékeitől való megszabadulás. Ezért működésünk nem a "bio-ökodivat" kiszolgálását, népszerűsítését hivatott betölteni, sokkal inkább az elvonulás, lelki fejlődés lehetőségét egy biztonságos, zárt, ugyanakkor szabad közösségben. Tagjaink a "másképp gondolkozók" , ha úgy tetszik "kulturális kreatívok". Nem vagyunk titkos társaság, ugyanakkor működésünket bizalmasan kezeljük. Függetlenek vagyunk minden fajta vallási , politikai és katonai szervezettől és nem vagyunk jótékonysági vagy non-profit csoportosulás sem.

2010. jún. 2.

Hang legyen és fény

A művészet szó alatt a legtöbb ember a képzőművészet ágazatait érti, úgy mint rajz, festészet, szobrászat, fotó. A művésztelepek többsége is ezen ágazatoknak nyújt otthont. Számunkra a művészet egy jóval tágabb fogalom, beletartozik az iparművészet és kézművesség, a zene, az irodalom, a film és a színház is. Tagjaink beállítottságától és aktivitásától függően minden kulturális irányzatnak teret szeretnénk adni. Az önfenntartás és természetközeli életmód nem zárja ki számunkra a modern tudomány által létrehozott és a kortárs művészet által előszeretettel használt eszközöket, úgy mint hang és fény technika, projektor, számítógép, kamera és egyéb elektronika. Tagjaink közül sokan foglalkoznak számítógépes grafikával, film és animáció készítéssel vagy éppen elektronikus zenével. Emellett a szabad művészeti irány egy részen erőteljesen elválik a hagyományőrzéstől és felette áll minden tradicionális vagy magyar vonatkozásnak, így biztosítva a művész egyéni szabadságát és az alkotás függetlenségét. Ugyanakkor a tradicionális művészeti ágakat is előszeretettel képviseljük és támogatjuk. Hagyományőrzés szempontjából itt előnyt élveznek a magyar kézműves, képző és iparművészeti termékek, a népzene, vagy éppen a hagyományőrzéssel kapcsolatos ruházati cikkek, lószerszámok és fegyverek kivitelezése. Az irányok erőssége csupán tagjaink beállítottságától és aktivitásától függ. Csoportunk a folyamatos változás híve és ezt a változást tagjaink formálják. Minden kapu nyitva áll és ellenállunk minden beszűküléshez vagy bezártsághoz vezető törekvésnek. Az igaz művészet nem hajlik meg semmilyen emberi követelésnek. Ahogy Hamvas Béla mondja a művészet=igazságkeresés. Zárja e gondolatokat Babits Mihály néhány sora a Disputa - Művészet és szabadság című írásából:
"Nem tudok elképzelni művészt, akit ne a szabadság lelkesítene. A művészet maga a szabadság: bizonyos oldalról nézve ez a lényege. A művész az az ember, aki mindent belülről lát, ekként mindent belülről megért (a tudós az, aki kívülről érti meg) és mindennek megérti a létjogosultságát. Ekként a művész az, aki mindent megenged, sőt akinek minden tetszik, a rossz is, a csúnya is. A művész az egész világ szeretője, vagy inkább a művész maga az egész világ egy lélekbe sűrítve. Ekként lehetetlen, hogy a művész valamitől megtagadja a szabadságot és a létjogosultságot: viszont legművészetellenesebb dolog a művészettől valami szabadságot megtagadni."

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése